Eerste Hulp bij onveiligheid

Emotionele veiligheid cultiveren is ten diepste zorgen voor jezelf.

Emotionele veiligheid cultiveren is ten diepste zorgen voor jezelf.

Veiligheid in jezelf  hervinden is ten diepste zorg dragen voor jezelf. Het is de basis van innerlijk werk, therapie en rituelen. Waar veiligheid is kan je jezelf openen en kan je kwetsbaar zijn. Dat hangt niet (meer) af van je omgeving maar van je eigen veiligheid in jezelf kennen en durven/kunnen handelen daarnaar.

Wat zegt je lichaam? Voelt je lichaam zich veilig in de situatie die zich afspeelt? Zoniet durf je jezelf uit te spreken hierover of te verwijderen van de context?

Hangt jou veiligheid af van andere of kan je deze ook in jezelf voelen? Zoek jij die veilige thuishaven in andere of kan je deze in jezelf vinden?

Ervaar je veel angst, depressieve gevoelens, voel je jezelf dikwijls overweldigd, heb jij contact met de stem van je lichaam?

Als je ten diepste zorg draagt voor jezelf en dus ook voor je eigen veiligheid neem je de regie van je leven terug in eigen handen. Je neemt verantwoordelijkheid voor waar jij bent en wat jij nodig hebt en kan daar naar handelen. Je hebt contact met je behoefte en emoties. Je hoeft de omgeving niet meer te scannen op gevaar en je kan makkelijker bij jezelf blijven.

We vergeten soms dat veiligheid onze basis is van waaruit we kunnen ontwikkelen. Dit is zo als kinderen maar zeker ook als volwassenen. Door een stevige basis te hebben ben je veerkrachtig en weerbaar. Door een sterk anker in je lichaam, in je eigen gevoel van veiligheid te hebben kan je het leven ook echt nemen. Je neemt immers verantwoordelijkheid voor je eigen behoeften en verlangens: Je zorgt goed voor jezelf.

Met de cursus Eerste Hulp Bij Onveiligheid wil ik een eerste stap aanbieden in veiligheid in jezelf te vinden. Om contact te maken met je lichaam. Om bewustwording te creëren van wat voor jou als veilig of onveilig aanvoelt.

De cursus is opgebouwd uit verschillende content materiaal. Er zitten heel wat meditaties in, ook lichaamsgerichte oefeningen, somatische oefeningen, schrijfopdrachten komen aan bod.

De reeks bevat 8 lessen

  • Les 1 kennismakingsles
  • Les 2 landen in je eigen goedheid en veiligheid
  • Les 3 triggers en glimmers – veiligheid en gevaar
  • Les 4 landen in je lichaam
  • Les 5 je lichaamsbewustzijn vergroten
  • Les 6 wat zijn jou traumaresponsen?
  • Les 7 consent
  • Les 8 afsluitende les met bronvermelding, alles wat ik nog gezegd wil hebben enz.
  • Bij elke les ben je makkelijk een uur zoet enkel aan context. Exclusief de tijd die je neemt om het te integreren.

Ik wijd niet uit in cursus over de vagus nerve, of andere theorieën die zich richten rondom veiligheid. De content draait echt om de eerste stap zetten om contact te maken met je eigen gevoel van veiligheid. Ik behandel in les 6 wel een stukje over de traumaresponsen. Theoretischer wordt het niet dan deze les. 😉 alle lessen zijn heel ervaringgericht en praktisch.