Proceswerk - IntimiteitsVeld
ProcesWerk
Aanbevolen duur va de sessie is 1u30
€50,00
/uur
  • €75/1u30
  • €85/1u30
Boek NU!


Proceswerk – IntimiteitsVeld

Ongemakkelijke emoties, vastzittende energie, sensaties in het lichaam. Een proces levend in je dat vraagt om gezien, gehoord en doorvoeld te worden. Een proces dat vraagt om de intimiteit met jezelf aan te gaan. In het voelend luisteren leren we de boodschap van onze emoties, fysieke sensaties beter begrijpen. In proceswerk openen we een expressie veld waarin we subtiele gewaarwordingen en emoties in beweging zetten. We volgen de wijsheid van het lichaam. 

Zo kan boosheid je jouw kracht tonen maar ook het stuk in je representeren dat moeite ondervindt omtrent grenzen stellen. In de onderlaag van boosheid kan er zich ook een diep verdriet schuilhouden. Verdriet kan dan weer rouw betekenen maar ook angst of wanhoop met een onderliggende verlangen om “samen” zijn of een behoefte om aanraking, te mogen wegzakken. De wijsheden die vanuit de expressie en belichaamde beleving kunnen voortkomen zijn eindeloos. 

Bij proceswerk gaan we de emotie belichaamd in aanwezigheid doorvoelen. We brengen het lichaam gelijktijdig in een op en ont-ladende staat. Op deze manier brengen we bewustzijn in de vele facetten die emoties, lichamelijke sensaties en al het levende in ons lichaam ons schenken. We leren onze boosheid, verdriet, walging ( en alle andere menselijkheden:-)) doorvoelen en beleven. We geven onszelf de ruimte om in deze authentieke beweging te stappen. Op ontdekkingsreis van het harts-verlangen dat hieronder schuil gaat.

in voelende aanwezigheid komt deze wijsheid van het hart opborrelen. Ons lichaam steeds in communicatie met ons laat zo de onderlaag zichtbaar worden. De onderlaag die een onbewust patroon, een behoefte of verlangen bevat. Levensenergie komt vrij door expressie, beweging te brengen aan hetgeen dat stagneert in ons lichaam. Het geeft je meer inzicht in jezelf, innerlijke, emotionele en fysieke vrijheid. Er komt meer licht te liggen op vastgeroeste patronen en lichamelijke gewaarwordingen. Je emoties overspoelen je niet meer, je hoeft ze niet te onderdrukken of angstig weg te steken. Je kan ze opnieuw zien als boodschappers of helpers, als energie die in beweging is.

Het is een proces levend in je dat vraagt om gezien, doorvoeld en gehoord te worden. In verbinding en kwetsbaarheid als kracht. 

Want in mijn vlees zal ik GOD ontmoeten.

Ervaar je stagnatie? Onderdruk je facetten van jezelf? Wil je ontdekken welke wijsheden je emoties jou laten zien in een veilig exploreer veld? Wil je naar een meer belichaamde ervaring van je voelen, emoties en gedachten? Wil je meer gewaarzijn en belichaming creëren in dat wat voelend aanwezig is in je? Onderdruk je boosheid,verdriet, of andere emoties en heb je nood aan een veilig veld waarin je dit kan ontdekken? of ben je gewoon nieuwsgierig wat er wil geleefd en beleefd worden in deze voelende expressieve beweging? Dan is Proceswerk zeker wat voor jouw! Voel je welkom.