Aanbod

Voelend LEVEN! Laat je innerlijke kracht ontwaken.

Proceswerk – IntimiteitsVeld

Ongemakkelijke emoties, vastzittende energie, sensaties in het lichaam. Een proces levend in je dat vraagt om gezien, gehoord en doorvoeld te worden.In proceswerk openen we een expressie veld waarin we subtiele gewaarwordingen en emoties in beweging zetten. We volgen de wijsheid van het lichaam.
  • 1
  • 2