Over Puur Daisy

We can’t find our path without getting messy. Messy comes with the territory. We came in messy. We learn messy. We love messy. We grow messy. We leave messy. I never found my way to clarity without first befriending confusion, in all its chaotic forms. I never found a path that felt like home before falling into quick-sand.
I never established a new way of being without trying the wrong way of being on for size.
I never found the light without stumbling around in the dark. I never tasted God before getting a little dirt in my mouth. Not that all messiness is good messiness, but some of it is. In the heart of the chaos, is the clay that shapes us home. Chaotic Magnificence!

– Jeff Brown


Gaandeweg ontvouwt de puurheid zich.

Dat wat we in WEZEN alle Zijn.


Een stukje over mij …

Wil je meer lezen over “mij” kijk dan bij blog.

De knopen in mezelf ontrafelend en ontdekken, hier waar ik de strijd aanging. Traumatische gebeurtenissen die vast kwamen te zitten in mijn lichaam. Het leven bracht me op mijn knieën. Ik kon niet meer anders dan de levensstroom te volgen die plaatsvond in me. Geen wringen van mezelf meer in hokjes, een vrij breken uit labels, patronen en daar waar ik denk te moeten zijn. Overgave, de natuur in me volgen, was dat wat het leven me vroeg en schonk.

Het leven vroeg me de natuur in me te volgen. Mijn hoofd en ego protesteerde heftig, doch keerde ik terug naar huis. Stap voor stap. Dieper in mijn lichaam. Mijn huis dat mijn lichaam is. Mijn huis dat mijn voelen is. Het schonk me iets magisch. Ik ben gaan houden van de donkere nachten die me overvielen. Het gaf me meer voelen, meer landen, meer bewustzijn.

Het schonk me de moed om mijn authentieke expressie te volgen. Doorvoelen van al wat levend is verbonden met mijn hart, in aanwezigheid. Wie ik in wezen ben word stap voor stap zichtbaarder. De innerlijke kracht in me kreeg ruimte tot ontwaken.


“De kracht van haar transformatie, ligt in de aanraking van haar lijden.”


Ontdek het Goud in je!

In elke put, emotie, wonde, pijn,… zit levensenergie die vraagt om te stromen. Het is jouw unieke verhaal. Het Goud in jou vraagt om ontdekt te worden. De vastzittende energie die vrijheid zoekt vindt deze door het volgen van haar authentieke expressie. Het levende in jouw wordt omgezet naar een belichaamde ervaring. Op deze ontdekkingsreis doorvoel, zie en hoor je wat het leven jouw schenkt. Je Zelf-Helend vermogen wordt in werking gezet. verbinding herstelt zich. Creëer ruimte voor jezelf, in echtheid en puurheid.

Hoe minder je verdringt, hoe meer vertrouwd en veilig je lichaam voelt.

Onderdrukte en vastgehouden levensenergie naar een belichaamd proces brengen werd gaandeweg mijn passie. Ontstaan vanuit mijn eigen pijn en mijn omgang hiermee. Veiligheid voelen in mijn lichaam was een nieuwe verrassende ontdekking op dit pad.  Dat wat het leven me schonk was niet langer een wakkere hel maar werd mijn medicijn.

In elke traan, elke lach, elke schreeuw,… . Hoe diep ik ook neer stuikte het is daar waar ik ontdekte welke kracht er in mij huist. Ik ben ervan overtuigd dat deze kracht zich in elk van ons bevindt.

Jouw emoties, sensaties, ongemakken, gewaarwordingen als boodschappers op een pad naar ontwaken. De potentie die zich ontvouwt in het uiten van jouw authentieke expressie. Ontdek ook jouw medicijn!


“Volg de natuur in je en keer terug naar huis.”

Maak je opnieuw contact met het ongeschonden deel in jezelf. Je hervindt veiligheid in je lichaam. Dichtbij jezelf, in je lichaam zal je God ontmoeten. Je maakt ruimte voor waarlijke verbinding in mededogen.

Vanuit deze onschuldige plek kan jouw innerlijke kracht ontwaken. Gestuwd door je eigen levensenergie.

Alles wat levend is in je mag gezien, gehoord en doorvoeld worden. Gedragen door je hart, het onaangetaste deel in jezelf en de veilige bedding die we samen creëren ontstaan er mogelijkheden. Verbinding en Kwetsbaarheid worden een kracht doorheen het volgen van  jouw authentieke expressie.

De doorleefde ervaring maakt dat Zelfontwikkeling, Transformatie en Contemplatie ontspruiten van binnenuit. We gaan niet “op zoek”, je hoeft niet gefixt te worden. Bij PuurDaisy ga je op een ontdekkingsreis in jezelf. Verborgen en nieuwe facetten van jouw zijn ontvouwen zich vanuit de nieuwsgierigheid.


Voel je welkom in alle puurheid die je bent! Want PUUR is beter dan perfect.

Wat kan je verwachten?

Na een eerste afstemmingssessie-intakesessie gaan we samen op weg. Samen hebben we een doel  geformuleerd  om een weg naar heling en weg naar afstemming met je essentie te vormen.

Er word gesproken in de therapie maar eerder weinig. Dat proberen we althans. We maken gebruik van creatieve middelen, ons lichaam, energetisch werk, rituelen, klanken, systemische interventies,… om in contact te komen met onze emoties, gedachten, gevoelens en hun bijhorende onderstroom. Steeds met een uitnodiging en in het hier en nu: In dat wat er nu leeft, wat nu niet meer stroomt, waar je tegenaan botst, waar je graag inzichten rond verkrijgt, waarin je nu vastloopt enz. Wat je lichaam en hart je verteld in het nu.

Zelf noem ik me ondertussen holistisch energetisch therapeut. Het is een begrijpende gebalde beschrijving van wat ik ongeveer doe. Zowat de uitkomst van alle opleiden, seminars,… die ik deed. Ook hebben bepaalde boeken een blijvende indruk gelaten op mijn manier van zijn, werken en leven. Ik noem ze dan ook inspirators. Ik hanteer ze immers niet in hun zuivere vorm. Ik maak er een mengelmoes van afgestemd op jou. Zo gebruik ik creatieve middelen in het systemisch coachen en in het systemisch coachen gebruik ik dan weer technieken die komen vanuit mijn trauma opleiding. Als afsluiting of om het verwerken van aangrijpende gebeurtenissen zet ik ritueel werk in. Geordende Chaos is het net zoals mijn tuin (en huis en leven, en hart …) Afgestemd op de noden en de behoefte met als doel je zelfhelende vermogen aan te wakkeren. Intuïtief gestuurd om je in coherentie met je essentie, je hart en je ziel te brengen.

 

Laat het ritme van je hart je leven leiden.

Volg de natuur in je en keer naar huis.

Mijn inspirators

Elementen die ik toepas in sessies, biografie, en opleidingen. Onderdelen van mijn geordende chaos.

Energetisch werk

Holistisch pulsing

Elemental bodywork

Bodywork

Reiki

Collectieve heling – Thomas Hubbl

Creatieve therapie

Somatische therapie – Peter Levine

Systemisch coaching – Yvonne Weeber, Ria Verlinden, Wiebe Veenbaas, Richard C Swartz

Befriending Your Nervous System  – Debb Dana

De Tao en vallei orgasme – Reinhout Eleveld

De Tao – Lao Tse

Shamanic practioner

Soulretrieval

Ritueelbegeleider

Ademwerk en soul Retrieval vanuit het sjamanisme

window of tolerance – Daniel Siegel

Realization Proces®

Empatissc waarnemen en voelen – Jeffrey Ruttstein

Interpersonal Neurobiology

De maskermakers

Reichiaans lichaamswerk

Vonken van verlangen

Opstellingen van het verlangen

Life at the Center: An Indigenous Perspective on Healing Collective Trauma – Pat McCabe

De natuur in al zijn pracht

De hedendaagse kasala – Jean kabuta