Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden - Verkoopsvoorwaarden - Disclaimer

Door de toegang tot en het gebruik van de diensten van PuurDaisy en de website die hieraan verbonden is verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden en verkoopsvoorwaarden:

Vertrouwen

Alles wat besproken wordt, vrij komt binnen groepswerk of 1 op 1 sessies zal vertrouwelijk worden behandeld en wordt alleen besproken tussen de behandelaar en de cliënt, derden zullen nooit iets te horen of te zien krijgen van wat er gebeurd is. Informatie zal ook niet door derden opgevraagd kunnen worden. Ookal valllen de diensten van PuurDaisy niet onder beroepsgeheim doch word er omgegaan met je persoonlijke gegevens als vermeld word in het beroepsgeheim. Alles wat je wenst te delen met PuurDaisy ter ondersteuning van je proces is en blijft vertrouwelijk en brengt geen verplichting met zich mee. 

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, met inbegrip van de naam, logo’s, tekeningen, of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Daisy Baets of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Daisy Baets-PuurDaisy levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site (on)beschikbaar zou zijn, zal PuurDaisy de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Daisy Baets kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

De diensten van PuurDaisy vervangen geen Professionele hulp, medicatie of een doktersbezoek.  De diensten van PuurDaisy zijn een ondersteuning in je spirituele ontwikkeling en je persoonlijke ontwikkeling en kunnen in geen geval dienen ter vervanging van medische hulp.

PuurDaisy – Daisy Baets is niet verantwoordelijk voor emotionele, fysieke, of andere schade die veroorzaakt kan worden door het deelnemen aan de diensten. Rechtreeks of onrechtreeks. Daisy Baets kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van diensten van PuurDaisy.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Naam onderneming geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Daisy Baets kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Daisy Baets verklaart uitdrukkelijk dat hij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd.

Het gebruik van “Cookies”.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Welke soort cookies er gebruikt worden en waarvoor:

‘First Party Cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog: een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Thirth Party Cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige communicatie of socialmediaplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – _dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.)

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Daisy Baets kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten vanPuurDaisy , en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Puurdaisy.com verstrekt. PuurDaisy kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Naam van uw kind(eren)

– Gezondheidsgegevens ivm workshops & trainingen

– Relatiegegevens

– Bedrijfsgegevens

– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres

– Alles wat U via formulieren ingeeft op de website: puurdaisy.com

Waarom Puur Daisy uw gegevens nodig heeft

Puur Daisy verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch  niet bereikt kunt worden. Puur Daisy gebruikt uw gegevens om haar diensten te kunnen leveren. 

Daarnaast kan PuurDaisy uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, of om je op de hoogte te houden van nieuwe komende evenementen.

Delen met anderen

PuurDaisy verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar puurdaisy@outlook.com Puur Daisy zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Adres: Houbaertstraat 39, 3300 Tienen

E-mailadres: puurdaisy@outlook.com

Ondernemingsnummer: BTW BE 0544899676

Alle informatie die wordt verzameld op puurdaisy.com wordt verwerkt in overeenstemming met de AVG (GDPR) wetgeving.

meer info hierover vind u in het privacybeleid van puurdaisy

Verzending:

Verwerkingstijd

De tijd die ik nodig heb om een bestelling voor te bereiden varieert. Voor meer info kijk je bij het item.

Geschatte verzendtijden en verzendvoorwaarden

Belgie: 3-7 werkdagen – Nederland 4 – 14 werkdagen

Ik doe mijn uiterste best om binnen deze schattingen te blijven maar ik kan ze niet garanderen. De daadwerkelijke verzendtijd hangt af van de door jou gekozen verzendmethode en bestelling. Bestellingen op maat hebben een lange productietijd en zullen buiten deze verzenddatums vallen. 

Douane- en invoerrechten

Kopers zijn verantwoordelijk voor mogelijke douane- en invoerrechten. Ik ben niet verantwoordelijk voor door de douane veroorzaakte vertragingen.

Betaalmogelijkheden

Ik gebruik diensten Tickettailor, mollie en stripe voor betalingen en facturaties. Deze diensten houden je (betaal)gegevens veilig. Verkopers zien je creditcardgegevens niet. Betalingen dienen te gebeuren bij de afrekening of na het ontvangst van de factuur binnen de 14 dagen.

Retouren & ruilingen

Retouren en ruilen kunnen binnen de14 dagen na levering. Neem contact met me op via onderstaande gegevens.

Stuur items binnen 30 dagen na levering terug.

Bij problemen met je bestelling kan je contact opnemen via onderstaande gegevens. 

De volgende items mogen niet geretourneerd of geruild worden

Wegens de aard van deze items kan ik, geen retouren accepteren van:

  • Custom en gepersonaliseerde bestellingen
  • Bederfelijke waren (zoals voedsel en bloemen)
  • Digitale downloads
  • Intieme items (wegens gezondheids/hygiëneredenen)
  • Retouren of ruilen kan niet indien er waardeverlies is van het goed of de dienst.
  • Indien het beschadigd is.
  • Indien het gebruikt is.
  • indien het gebruikssporen vertoont

Voorwaarden voor retour

Kopers zijn verantwoordelijk voor de verzendkosten van retouren. Als het item niet in oorspronkelijke staat teruggestuurd wordt, is de koper verantwoordelijk voor de vermindering in waarde.

Voorschot:

PuurDaisy kan een voorschot vragen voordat de levering van diensten en goederen wordt verstrekt. Dit voorschot dient om misbruik van de diensten van puurdaisy te voorkomen. Het voorschot kan ingehouden worden en is niet terugvorderbaar na inschrijving. Bij annulering is het voorschot niet terug vorderbaar en zal ze dienen om de annulatiekosten en andere onkosten te dekken. Ingeval van overmacht zal 75% terugvorderbaar zijn van het totaalbedrag, behalve voor op maat gemaakte inhoud, drums, oceandrums, en andere op maat gemaakte bestellingen, Custom en gepersonaliseerde bestellingen, Bederfelijke waren (zoals voedsel en bloemen), Digitale downloads, Intieme items (wegens gezondheids/hygiëneredenen).

Garantie

Er geldt een garantie na aankoop van 30 dagen. Deze garantie is een herstel van de goederen. Een omruiling kan enkel indien dit zo beschreven staat bij de diensten.  Er worden geen voorschotten en gelden terugbetaald. De garantie vervalt indien het gaat om slecht gebruik, onderhoud of het niet gebruiken als een goede huisvader van de geleverde diensten, schade die aangericht werd in de verzending, schade die aangericht werd door derde, schade die aangericht werd door de koper. Drums hebben een levenslange garantie indien ze als een goede huisvader en huismoeder gebruikt worden. Drum worden herstelt. Je kan een herstel aanvragen op puurdaisy@outlook.com. Er worden geen voorschotten en gelden terugbetaald. Je kan geen beroep doen op omruiling.

defecten 

Bij een defect kan PuurDaisy de dienst herstellen binnen de 30 dagen na aankoop. Indien er na deze 30 dagen toch nog een defect optreed kan je altijd mailen via puurdaisy@outlook.com om een herstel aan te vragen. Het mail verkeer geldt als bewijs voor de afspraken die gemaakt worden rond het herstel van de diensten die PuurDaisy leverde.  Zoals de garantie aangeeft omvat de garantie een herstel van de diensten: Deze garantie is een herstel van de goederen. Indien dit zo beschreven staat bij de diensten kan het ook om omruiling gaan.  Er worden geen voorschotten en gelden terugbetaald. De garantie vervalt indien het gaat om slecht gebruik, onderhoud of het niet gebruiken als een goede huisvader van de geleverde diensten, schade die aangericht werd in de verzending, schade die aangericht werd door derde, schade die aangericht werd door de koper. 

herstel

Een herstelling van de diensten van PuurDaisy is geheel op eigen Risico en Kosten. Dit wil zeggen dat de retour en verzendkost ten laste van van de koper vallen.  PuurDaisy is niet aansprakelijk voor de retour en de verzendkosten. Als er extra materialen, tijd en diensten worden gebruikt in dit herstel zal de vraagprijs 60,00 eur per uur bedragen of berekend worden naargelang dit afgesproken werd.  Deze vraagprijs valt niet onder het basis aanbod of het voorschot. Deze vraagprijs valt onder de herstellingsprijs en is niet cumuleerbaar met andere bijdragen en/of kortingsbonnen. 

Voor een aanvraag tot herstelling of het gebruik maken van de garantie, mail naar puurdaisy@outlook.com

Annulering van je inschrijving of afspraak

Annuleringen en terugbetalingen

Alle annuleringen dienen tijdig te gebeuren, dit 7 dagen voor de eigenlijke verstrekking van diensten.  Voorschotten die betaald zijn voor de diensten van PuurDaisy worden niet terugbetaald bij annulering. Bij een individuele afspraak kan een annulering plaatsvinden met doktersattest of omwille van een goede reden, is dit niet het geval dan wordt er een annuleringsbedrag van 30,00 eur aangerekend. Deze annulering dient te gebeuren 24u voor de afspraak. Indien deze annulering niet tijdig gebeurt wordt de kostprijs van de dienst van puurdaisy in rekening gebracht. Daisy Baets is niet aansprakelijk voor annuleringen en de kosten die hieruit kunnen vloeien.

Annulering, afgelasting of overmacht

Bij annulering, ook door overmacht of afgelasting kan Daisy Baets niet persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. De betaalde voorschotten kunnen ingehouden worden en zijn niet terugbetaalbaar bij anulatie, ook zijnde door overmacht. De bijdragen en inhouding van de betaalde voorschotten en bijdragen voor de diensten van puurdaisy zullen niet meer bedragen dan 25 % van het totaal te betalen bedrag. Dit wil zeggen dat er slechts 75% wordt terugbetaald van het totaalbedrag bij annulering zijnde door overmacht, zijnde door derden, zijnde door andere (onvoorziene) omstandigheden. 25% procent wordt ingehouden van het totale betaalde bedrag voor de onkosten van inschrijving, annulering , zijnde ook door overmacht. Bij een annulering van op maat gemaakte inhoud, drums, oceandrums, en andere op maat gemaakte bestellingen, Custom en gepersonaliseerde bestellingen, Bederfelijke waren (zoals voedsel en bloemen), Digitale downloads, Intieme items (wegens gezondheids/hygiëneredenen), zijnde ook door overmacht, wordt het volledige voorschot bedrag ingehouden en niet terugbetaald. De voorschotbedragen dienen betaald te worden 2 weken voor de levering van de diensten. Het totaalbedrag dient betaald te worden 3 dagen voor de aanvang van de dienst. 

traject, workshops, diensten en sessies. 

Eens een traject begonnen is kan je beslissen om deze stop te zetten. Je blijft net zoals de andere deelnemers toegang hebben tot het traject zolang het traject plaatsvindt.  Er worden geen gelden en voorschotten terugbetaald bij stopzetting van een traject. Bij aanvang van een traject wordt er verwacht dat je dit traject volledig volgt en bijwoont. Je draagt verantwoordelijkheid over je eigen stukken. Indien nodig aanvaard en zoek je medische en geschikte hulp bijkomend op de diensten die PuurDaisy levert. Daisy Baets kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die ontstaat rechtstreeks of onrechtstreeks door de diensten die PuurDaisy levert.

Bij het bijwonen van de diensten van PuurDaisy wordt er afgesproken om de ruimte niet te verlaten. Indien je dit doet is dit geheel op eigen risico en kosten. Daisy Baets kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die ontstaat rechtstreeks of onrechtstreeks door het deelnemen aan trajecten, workshops, sessies of andere diensten die PuurDaisy levert. Er worden geen gelden en voorschotten terugbetaald bij het verlaten van de ruimte. 

Bij het inschrijven van een traject of dienst kan er een voorschot gevraagd worden deze is niet terugbetaalbaar en dekt de kosten van inschrijving. Een  inschrijving is pas geldig na de volledige betaling van de dienst.

Privacy

PuurDaisy verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

PuurDaisy valt niet onder het beroepsgeheim toch behoud ik me ertoe om volgens deze richtlijnen om te gaan met jouw gegevens(meer info hierover vind je in het privacybeleid), alles wat je deelt en zegt blijft dan ook ter goeder trouw met mij. Het verloop en of de ervaring van jouw zal ik enkel delen als je hierin de toestemming geeft of als je zelf een recensie schrijft. 

Iedereen die deel neemt aan een vorm van groepswerk houdt zich mee aan dit geheim. Alles wat in de cirkel gebeurt zal in de cirkel blijven we praten niet over derden en hun persoonlijke processen bij deelname aan een van de diensten van puurdaisy. We spreken vanuit eigen ervaring en de ik-vorm. Ook na de deelname aan een van de diensten van puurdaisy spreken we over niemand anders dan over onze eigen ervaring en vanuit de ik-vorm. Alles wat tijdens een deelname aan een van de diensten van puurdaisy gebeurt blijft in deze beperkte kring bij wie het delen en de gebeurtenissen plaatsvonden.

Daisy Baets kan niet aansprakelijk worden gesteld of dit rechtstreeks of onrechtstreeks toch gebeurt.

De diensten van PuurDaisy vervangen geen professionele hulp, medicatie of een doktersbezoek.  De diensten van PuurDaisy zijn een ondersteuning in je spirituele ontwikkeling, je persoonlijke ontwikkeling en bewustzijnsontwikkeling en kunnen in geen geval dienen ter vervanging van medische hulp.

Gegevens

Voor info, retouren, annuleringen, inschrijvingen kan je het contactformulier op puurdaisy.com invullen of : 

Mailen naar puurdaisy@outlook.com of daisy.baets@outlook.com

Via briefwisseling: Daisy Baets, Houbartstraat 39, 3300 Tienen

Ondernemingsnummer: BTW BE 0544899676

Mijn onderneming valt buiten de btw regelgeving en geniet de vrijstellingregeling.