De illusie

De illusie

De illusie 2200 1400 Daisy Baets

“The story doesn’t change when we pretend it was all an illusion. The story doesn’t change when we get addicted to transcendence and float above it. The story doesn’t change when we feign forgiveness and resolution. The story doesn’t change when we confuse dissociation with expansion. The story doesn’t change when we tell ourselves that there are no victims.The story changes when we own our pain. The story changes when we work it through to the lessons at its core. The story changes when we are truly seen in our suffering. The story changes when we heal our heart. We are made of story — there’s no shame in that. The illusion is illusion, itself. Either we work through our story, or our story will work through us.”

~ Jeff Brown ~

Het verhaal verandert niet wanneer we beweren dat het allemaal een illusie was.Het verhaal verandert niet wanneer we verslaafd raken aan transcendentie en erboven zweven.Het verhaal verandert niet wanneer we vergeving en oplossing veinzen. Het verandert niet wanneer we dissociatie verwarren met expansie. Het verhaal verandert niet wanneer we onszelf vertellen dat er geen slachtoffers zijn.Het verhaal verandert wanneer we onze pijn bezitten. Het verhaal verandert wanneer we het doorwerken tot de lessen in de kern. Het verhaal verandert wanneer we echt gezien worden in ons lijden.Het verhaal verandert wanneer we ons hart helen.We zijn gemaakt van verhaal – daar is geen schande in. De illusie is zelf illusie. Of we werken door ons verhaal, of ons verhaal zal via ons werken.

~ Jeff Brown ~

Een duik in het onbekende, Een duik in jezelf,

De diepte in,Jezelf omarmen… Helen en groeien.

De onmetelijke kracht die ‘keuze’ bezit,

De onmetelijke kracht die jij bezit.Het licht dat ook het duister is….Allemaal ‘schuldig’ en ook weer ‘slachtoffer’ En dan, dan die kracht…. die hieraan voorbij gaat.

Je innerlijke kern,

De god, guru, het licht in je….Die het kan gaan laten stralen, in de donkerste stukken van je eigenste Zelf. Een duik in vertrouwen, Helend voor je hart en ziel… Hoe verander jij je verhaal? Heb jij je eigen boek al in handen om zelf beginnen te schrijven? Wie schrijft jou verhaal?

Een diepe buiging naar allen,Die de kracht ontdekten om hun eigen verhaal te schrijven.Een diepe buiging naar allen die nog zoekend zijn.

A pray for the world…

A pray for humanity… To heal Een lichtpuntje voor iedereen dat die het (in zich)Zelf mag (onder)vinden…

Allemaal zo verschillend en toch hetzelfde…Together WE ARE ONE.

Tegelijk gevonden en verloren,

Allemaal leerling, iedereen leraar.

Ook ik ‘ben’ er nog niet (als we dat al ooit zijn)

Er ‘zijn’ hé… Is dat al geen oordeel op zich en waar in überhaupt moeten we zijn… Gewoon ZIJN is perfectly Imperfect voor mij.

Ik weet wel, mijn verhaal houdt me niet meer ’tegen’…Mijn verhaal heeft me gebracht waar ik NU ben…

In vertrouwen…. Ik duik.

Liefs Daisy