Verlies

Verlies 2200 1468 Daisy Baets

Verlies

Hoe weg kan iets zijn als ik met beide ogen dicht nog zien kan?

Hoe weg kan iets zijn als ik jou hand in de mijne nog voelen kan….

Hoe “weg” kan het dan als ik je steeds weer dromend ontmoet.

Hoe ver ben je dan, als ik je nog ruiken kan doorheen alles waar jij voor leefde.
Een geur voelend
Tot op het bot.

Hier lijkt tijd te stoppen…
Hier kan ik je nog voelen…
In de wind die zacht voorbijgaand over mijn wang streelt…

Tot helemaal

Ver
Weg
mee vliegend op de winden van tijd
vervaagt
vervaagt
vervaagt…

Hoe weg kan iets zijn, als ik het met beide ogen dicht, nog steeds kan zien?

-PuurDaisy©